Event : การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ จ.ลพบุรี (10-19 ก.พ 66)


กูพาไปชวนชมการแสดงประวัติศาสตร์ จินตนาการเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เทศบาลเมืองเขาสามยอดได้รับมอบหมายให้จัดการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

โดยจะจัดการแสดงตอน “เรืองรุ่ง ปฐพี ราชธานี พระนารายณ์” เป็นการแสดงประกอบการเล่าเรื่อง ณ สถานที่จริงภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ 300 กว่าปีมาแล้ว คือ ตึกเลี้ยงรับรองแขกเมือง ตึกพระเจ้าเหา และพระที่นั่งสุทธาสวรรย์ แบ่งการแสดงเป็น 3 องค์

องค์ที่ 1 ความเจริญมั่งคั่งของ เมืองละโว้ เล่าถึงการเสด็จมาประทับ ณ พระราชวังเมืองละโว้ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช การล่าสัตว์ การจับช้างป่า พระคลังสินค้าเพื่อเก็บสินค้า ทำการค้าขายกับนานาชาติ โดยมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับหลายชาติ โดยเฉพาะครั้งสำคัญคือการส่งราชทูตไปถวายพระราชสาส์นแด่พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ณ พระราชวังแวร์ซาย ประเทศฝรั่งเศส เมื่อคณะราชทูตต่างชาติเดินทางมายังสยามประเทศ ทรงโปรดให้จัดเลี้ยงรับรองที่ตึกเลี้ยงรับรองแขกเมือง

องค์ที่ 2 กองบัญชาการกู้ชาติ เล่าถึง กองบัญชาการกู้ชาติของออกพระเพทราชาและออกหลวงสรศักดิ์ คือ ตึกพระเจ้าเหา หอพระประจำพระราชวัง ในเขตพระราชฐานชั้นนอก ซึ่งใช้ในการวางแผนขับไล่ชาวต่างชาติ ที่มุ่งร้ายต่อสยามประเทศและวางแผนกำจัดออกญาวิชาเยนทร์ เสนาบดีชาวกรีกจนสยามปลอดภัยจากการล่าอาณานิคมของฝรั่งเศส

องค์ที่ 3 ร่วมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงทำนุบำรุงบ้านเมือง ทั้งด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม การค้า และการทูต สร้างสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ นำการพัฒนามาสู่แผ่นดิน และสถานการณ์ปลายรัชสมัย

ระยะเวลาการจัดงาน : ๑๐ ∽ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
สถานที่การจัดงาน : ณ ตึกเลี้ยงรับรองราชฑูต พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี

รอบการแสดง
วันจันทร์-พฤหัสบดี วันละ ๑ รอบ เวลา ๒๐:๐๐ น.
ศุกร์-อาทิตย์ วันละ ๒ รอบ เวลา ๒๐:๐๐ น. – ๒๑:๓๐ น.

บรรยากาศการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ จ.ลพบุรี ที่เคยจัดมาครั้งก่อนหน้านี้

Gallery

Tag

บทความน่าสนใจ