Event : เทศกาลโคมไฟแสงสีตลาดน้ำดำเนินสะดวกเหล่าตั๊กลัก จ.ราชบุรี (3 – 28 ก.พ 66)

กูพาไปชวนเที่ยวเทศกาลโคมไฟแสงสีตลาดน้ำดำเนินสะดวกเหล่าตั๊กลัก พบสถาปัตยกรรมเฉพาะถิ่นวิถีชีวิตริมน้ำที่เปิดบ้านเป็นร้านค้าให้เลือกซื้อ ชิมอาหารพื้นถิ่น ณ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก (เหล่าตั๊กลัก) หยวนเซียวเจี๋ย 2023 ตั้งแต่วันที่ 3-28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวันที่ 5 กุมภาพันธ์

พบกับพิธีเปิดงานยิ่งใหญ่ ตระการตา พบกับศาลเจ้าตีลิ่วยี่ ที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวตลาดน้ำ พร้อมขบวนแห่ทางเรือสักการะหลวงพ่อลพบุรีราเมศร์ ชมการจัดแสดงโคมไฟหลากสีสันนับพันโคม กิจกรรมแขวนโคมอธิษฐานบนสะพานเหล่าตั๊กลัก ล่องเรือชมโคมไฟ และชิมอาหารพื้นถิ่น ใครสนใจพบกันที่งานนะครับ

ระยะเวลาการจัดงาน : ๓ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
สถานที่การจัดงาน : ตลาดน้ำดำเนินสะดวก (เหล่าตั๊กลัก) จังหวัดราชบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ซึ่งตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก กับตลาดน้ำดำเนินสะดวกเชื่อมโยงคลองต่างๆ ที่มีมานานไม่ต่ำกว่า 55 ปี เป็นตลาดน้ำที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นอย่างดี เป็นแหล่งสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง

สิ่งที่น่าประทับใจ คือ ชมบ้านเรือนที่มีสถาปัตยกรรมเฉพาะของวิถีชีวิตริมน้ำที่เปิดเป็นร้านค้าให้เลือกซื้อของกิน ของฝาก สินค้าในยุคเก่าๆ ที่หาชมได้ยาก ได้ลงเรือชมบรรยากาศชมวิถีชีวิตสองฝั่งคลองที่มีการบริการเรือนำเที่ยวเรือพายเรือหางยาว ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดราชบุรีจำนวนมาก แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก และตลาดน้ำดำเนินสะดวกได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง มีนักท่องเที่ยวลดลงทำให้ผู้ประกอบการต่างๆ ขาดรายได้

ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จึงได้ให้การสนับสนุนเทศบาลตำบลดำเนินสะดวกและวิสาหกิจชุมชนฟื้นฟูตลาดน้ำปากคลองลัดพลี เข้าร่วมดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมเทศกาลโคมไฟแสงสีตลาดน้ำดำเนินสะดวก ตลาดน้ำ (เหล่าตั๊กลัก) หยวนเซียวเจี๋ย 2023 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่แตกต่างจากการท่องเที่ยวอื่น เป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ขยายไปทางกลุ่มเป้าหมายเพิ่มมากขึ้น

และยังกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้ไปยังประชาชนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว โดยมีการจัดตกแต่งคลองลัดพลี และคลองดำเนินสะดวกด้วยโคมไฟต่างๆ ให้สวยงาม จัดตกแต่งจุดแต่งภาพ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพและเช็กอินเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และจัดเรือพายให้บริการนักท่องเที่ยวได้ล่องเรือชมทัศนียภาพสองฝั่งคลองลัดพลี และคลองดำเนินสะดวกอีกด้วย

Gallery

Tag

บทความน่าสนใจ