Event : เที่ยวงานประเพณีของดีอำเภอแม่วาง “มหัศจรรย์แม่วาง” จ.เชียงใหม่ (18-25 ก.พ 66)

กูพาไปฝากบอก… เที่ยวงานประเพณีของดีอำเภอแม่วาง “มหัศจรรย์แม่วาง” จ.เชียงใหม่ งานนี้เพื่อนๆ จะได้พบกับสินค้าสัญจร มหกรรมอาหารอร่อย ชม ชิม ช็อป การแสดง วงดนตรี แสง สี เสียง แล้วพบกันที่งานนะครับ

ระยะเวลาจัดงาน ๑๘ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
สถานที่จัดงาน ณ หน้าเทศบาลตำบลแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

การแสดงงานประเพณีของดีอำเภอแม่วาง “มหัศจรรย์แม่วาง” จ.เชียงใหม่ ที่เคยจัดมาครั้งก่อนหน้านี้

Gallery

Tag

บทความน่าสนใจ