Event : งานดอกฝ่ายบานสืบสานวัฒนธรรมไทเลย ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด จ.เลย (1-9 ก.พ 66)

กูพาไปฝากบอก… เที่ยวงานดอกฝ่ายบานสืบสานวัฒนธรรมไทเลย ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด จ.เลย รายละเอียดงานกาชาด ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย เพื่อจัดหารายได้ไว้ใช้จ่ายในกิจการสาธารณประโยชน์ สาธารณกุศลและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ขาดผู้ดูแล

งานนี้จัดเพื่อเผยแพร่ประเพณี วัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเลย ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเลย ได้พักผ่อนหย่อนใจหลังจากเสร็จสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-9 ก.พ 66 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย ถนนมลิวรรณ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย

ระยะเวลาจัดงาน ๑ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
สถานที่จัดงาน ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย ถนนมลิวรรณ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย

บรรยากาศงานดอกฝ่ายบานสืบสานวัฒนธรรมไทเลย ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด จ.เลย ที่จัดมาครั้งก่อนหน้านี้

Gallery

Tag

บทความน่าสนใจ