Event : เที่ยวงานนมัสการพระธาตุกู่จาน ณ วัดกู่จาน จ.ยโสธร (4 – 8 ก.พ 66)

กูพาไปชวน… เที่ยวงานนมัสการพระธาตุกู่จาน ณ วัดกู่จาน การจัดนิทรรศการเกษตร มหกรรมสินค้าราคาถูก ศิลปินนักร้อง การแสดงบนเวที ตลอดงานแล้วพบกันที่งานนะครับ

ระยะเวลาการจัดงาน : ๔ ∽ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
สถานที่การจัดงาน : ณ วัดกู่จาน ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

๔ ก.พ. ๖๖ พิธีพุทธาภิเษก & บวชชีพราหมณ์
๕ ก.พ. ๖๖ เวียนเทียนมหามงคล รอบองค์พระธาตุกู่จาน
๖ ก.พ. ๖๖ คำผุนร่วมมิตร
๗ ก.พ. ๖๖ ประถมบันเทิงศิลป์
๘ ก.พ. ๖๖ สาวน้อยเพชรบ้านแพง

Gallery

Tag

บทความน่าสนใจ

Event : เที่ยวงานแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ หลวงปู่ฤาษีนารายณ์หนองบัว จ.นครสวรรค์ (23-27 มี.ค 66)

กูพาไปชวนเที่ยวประเพณีประจำปี ๒๕๖๖ แห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ หลวงปู่ฤาษีนารายณ์หนองบัว ณ ถนนรอบเกาะลอยอำเภอห