Event : มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยพระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา (20-29 ม.ค 66)

​กูพาไปฝากบอกรอคอยกันมา ๑ ปีเต็ม งานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลกประจำปี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งานแสดงวิถีวัฒนธรรมของประเทศไทย สู่สายตาชาวโลก…ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๙ มกราคม ๒๕๖๖ ณ อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


​พลาดไม่ได้กับ งานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลกประจำปี จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาคารกิจกรรมโดมบริเวณ อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลานด้านหน้าอนุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง)


​ชมนิทรรศการ “ตามศาสตร์พระราชา พัฒนาเกษตรไทยยั่งยืน” Checkin สวนดอกไม้ในรูปแบบ Flower Festival และผลงานส่งเสริมการเกษตร ๑๖ อำเภอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , ​กิจกรรมการประกวดแข่งขันด้านเกษตร การแสดงไม้ดอกไม้ประดับ , ​ชิมอาหารอร่อยระดับตำนาน “ลานกับข้าวกับปลา” เลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรแปรรูป และ Workshop ด้านอาชีพตลอดงาน

​พบกับความบันเทิงในงาน เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ประกอบด้วย ศิลปินยอด High View ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๖๖ เต๋า ภูศิลป์ และ วันที่ ๒๙ มกราคม ๖๖ เจมส์ จตุรงค์ จากรายการศึกวันดวลเพลง และการแสดงศิลปวัฒนธรรม มากมายตลอดงาน ​จัดโดย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แล้วพบกันที่งานนะครับ

ระยะเวลาการจัดงาน : ๒๐-๒๙ มกราคม ๒๕๖๖
สถานที่การจัดงาน : ณ อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Gallery

Tag

บทความน่าสนใจ