Event : เกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 24 “เกษตร DIY ง่ายๆ พาลงมือ” จ.นครพนม (16-20 ก.พ 66)

กูพาไปชวนเที่ยว… งานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 24 “เกษตร DIY ง่ายๆ พาลงมือ” ณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ภายในงานท่านจะได้พบกับการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 1 (Agricultural Innovation for BCG) เสวนาวิชาการ

อาทิเช่น วิกฤตการณ์ปุ๋ยเคมี และแนวทางการใช้ปุ๋ยเคมีอินทนรีย์ / เกษตรนวัตกรรมเชิงพื้นที่ /อนาคตพืชเศรษฐกิจ กัญชง กัญชา /และ“DIY อาหารพืช อาหารสัตว์” การประกวดกระบืองาม ประกวดจัดตู้ปลาสวยงาม ประกวดทำลูกชิ้นไก่ การอบรมการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทอง การแข่งขันตกปลา แข่งขันทักษะฟาดแส้ คล้องและล้มโค

นอกจากนั้น ท่านจะได้พบกับนิทรรศการทางการเกษตร กิจกรรมการสาธิต DIY แต่ละสาขาวิชา อาทิเช่น สาธิต DIY การเลี้ยงไส้เดือน การผลิตอาหารต้นทุนต่ำ การทำอาหารสัตว์/อาหารปลาอัดเม็ด การทำเฉาก๊วยพร้อมดื่ม การตรวจสอบธาตุอาหารในดินอย่างง่าย และสาธิต DIY การแปรรูปปูนา ตลอดจนนิทรรศการวิชาการจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นๆ อีกมากมาย


มาชิมสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร มาช็อปสินค้าทางการเกษตรราคาถูกมากมาย ห้ามพลาดพันธุ์ไม้ราคาถูก มาชมความก้าวหน้าและนวัตกรรมทางการเกษตร สวนสัตว์มินิซู พบและสัมผัส พร้อมถ่ายรูปเช็คอินกับทุ่งทานตะวันและปอเทือง

ระยะเวลาการจัดงาน : วันที่ 16-20 กุมภาพันธ์ 2566
สถานที่การจัดงาน : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม จ.นครพนม

บรรยากาศงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ที่เคยจัดมาครั้งก่อนหน้านี้

อย่าลืม!! 16-20 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ พบกันที่คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และจองพื้นที่จำหน่ายสินค้า โทร 081 870 2538

Gallery

Tag

บทความน่าสนใจ