Event :เที่ยวงานสืบสานประเพณี ของดีอำเภอหนองแสง จ.อุดรธานี (26 ม.ค – 1 ก.พ 66)

กูพาไปชวนเที่ยวงาน สืบสานประเพณี ของดีอำเภอหนองแสง ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี งานนี้เพื่อนๆ จะได้พบกับการจัดนิทรรศการ สินค้า OTOP พืชผลทางการเกษตร การประกวดอาการพื้นบ้าน สินค้าสัญจร มหกรรมอาหารอร่อย ชม ชิม ช็อป การแสดง วงดนตรี แสง สี เสียง แล้วพบกันที่งานนะครับ

ระยะเวลาการจัดงาน : ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ∽ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
สถานที่การจัดงาน : ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

๒๗ ม.ค. ๖๖ พิธีเปิดงาน
๒๘ ม.ค. ๖๖ หงสา ประภาพร
๓๐ ม.ค. ๖๖ แสงดาว พิมมะศรี
๑ ก.พ. ๖๖ ดอกเหมย เพ็ญนภา สมสุข

Gallery

Tag

บทความน่าสนใจ

Event : เที่ยวงานแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ หลวงปู่ฤาษีนารายณ์หนองบัว จ.นครสวรรค์ (23-27 มี.ค 66)

กูพาไปชวนเที่ยวประเพณีประจำปี ๒๕๖๖ แห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ หลวงปู่ฤาษีนารายณ์หนองบัว ณ ถนนรอบเกาะลอยอำเภอห