Event : เที่ยวงานสักการะหลวงพ่อองค์ดำ งามล้ำประเพณี ชมของดีเมืองสว่างแดนดิน จ.สกลนคร (28 ม.ค – 6 ก.พ 66)

กูพาไปชวนเที่ยวงาน ประจำปี สักการะหลวงพ่อองค์ดำ งามล้ำประเพณี ชมของดีเมืองสว่างแดนดิน ประจำปี ๒๕๖๖ งานนี้เพื่อนๆ จะได้พบกับสินค้าราคาถูกจากโรงงาน อาหารดี ๔ ภาค สินค้า OTOP สวนสนุกชุดใหญ่ เฟอร์นิเจอร์ การแสดง วงดนตรี แสง สี เสียงทุกค่ำคืน แล้วพบกันที่งานนะครับ


ระยะเวลาการจัดงาน : ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ ∽ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
สถานที่การจัดงาน : ณ บริเวณลานตรงข้ามตลาดเทศบาล (สนามบินเก่า) สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร


บรรยากาศานสักการะหลวงพ่อองค์ดำ งามล้ำประเพณี ชมของดีเมืองสว่างแดนดิน ที่เคยจัดครั้งก่อน

ประวัติและที่มางานสักการะหลวงพ่อองค์ดำ

หลวงพ่อองค์ดำ  พระพุทธรูปปางมารวิชัย (ปางชนะมาร) สีดำ ขนาดหน้าตักกว้าง 60 นิ้ว ความสูงประมาณ 69 นิ้ว  สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2538 โดยนำต้นแบมาจากประเทศอินเดีย  โดยนำมาประดิษฐ์สถานที่วิหารหลวงพ่อองค์ดำ  เมื่อวันที 9 เมษายน  2538   ตั้งอยู่ในวิหารหลักเมืองของอำเภอเจริญศิลป์

เป็นสิ่งที่ชาวเทศบาลตำบลเจริญศิลป์   ชาวอำเภอเจริญศิลป์และอำเภอใกล้เคียงให้ความเคารพ กราบไหว้เป็นอย่างยิ่ง  หลวงพ่อดำองค์นี้ นับเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มีพลังพุทธานุภาพด้านรักษาโรค ผู้ศรัทธาจากทั่วโลกต่างก็เดินทางไปกราบสักการะ ขอพรเพื่อรักษาโรคให้หายมานับรายไม่ถ้วนแล้ว  ผู้ศรัทธาต่อหลวงพ่อองค์ดำได้อธิษฐานเพื่อความเป็นผู้ไม่มีโรคมาเบียดเบียน และเป็นพระพุทธรูปที่ชาวเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ 

ชาวอำเภอเจริญศิลป์  และอำเภอใกล้เคียงมากราบไหว้ขอให้ช่วยเหลือในสิ่งที่ประสงค์  และประสบความสำเร็จดั่งตั้งใจ  จึงมีผู้คนนับถือและนำของมาถวายเป็นจำนวนมาก  ซึ่งเทศบาลตำบลเจริญศิลป์และชาวอำเภอเจริญศิลป์ได้จัดกิจกรรมประเพณีนมัสการหลวงพ่อองค์ดำต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539  เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและสักการะ หลวงพ่อองค์ดำ  ที่เป็นพระพุทธรูปที่ชาวเทศบาลตำบลเจริญศิลป์นับถือจึงได้กำหนดจัดงานเพื่อเป็นการแสดงความเคารพ  และถวายเครื่องบวงสรวงขึ้น 

Gallery

Tag

บทความน่าสนใจ