Event : เดินช็อปกินกินที่งานเกษตรแฟร์ 2566 บางเขน กรุงเทพฯ (3-11 ก.พ. 66)

กูพาไปแอบบอก… งานเกษตรแฟร์ 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-11 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เลือกช็อปกินกินจัดเต็มเหมือนทุกปี

P1010189

ใกล้แล้ว… งานเกษตรแฟร์ 2566 เตรียมบอกเพื่อนบอกแฟนควงไปเดินเทียวกัน โดยงานนี้จะจัดในรูปแบบเดิม จัดเต็มด้วยของใช้, ต้นไม้และของกินเพียบ เตรียมตัวให้พร้อมแล้วเจอกันที่งานนะครับ


ระยะเวลาและช่วงเวลาจัดงาน วันที่ 3-11 กุมภาพันธ์ 2566

สถานที่จัดงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (BTS สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

บรรยากาศงานเกษตรแฟร์ (บางเขน) ที่เคยจัดมาก่อนหน้านี้

P1010209
P1010210
P1010200
P1010192
P1010190
P1010194
P1010204
P1010216
P1010207
P1010208
P1010215

Gallery

Tag

บทความน่าสนใจ