Event : ปิดทองพระประจำปี ประเพณีบุญเดือน ๓ วัดหนองถ่ม (วัดหนองกระทุ่ม) จ.สุพรรณบุรี (4-5 ก.พ 66)

กูพาไปบอกงาน… ปิดทองพระประจำปี ประเพณีบุญเดือน ๓ หนองถ่ม (วัดหนองกระทุ่ม) จ.สุพรรณบุรี (4-5 ก.พ 66) เพื่อนๆ จะได้พบกับมหกรรมรถเแห่ การแสดง วงดนตรี แสง สี เสียง รวมถึงรำวงชาวบ้านกับ อ๊อด โฟร์เอส แล้วพบกันที่งานนะครับ


ระยะเวลาการจัดงาน ๔ ∽ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
สถานที่การจัดงาน ณ วัดหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ประวัติและที่มาวัดหนองกระทุ่ม

วัดหนองกระทุ่ม ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 2/3 หมู่ที่ 1 ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120  ตั้งอยู่เนื้อที่ 37 ไร่ 2 งาน 46 ตารางวา อยู่ห่างจากตัวอำเภอเดิมบางนางบวช 28 กิโลเมตร  ทิศเหนือของวัดกับถนนทางหลวง หมายเลข 3340 ทางทิศใต้ติดกับไร่นาของ นายชะลอ ภูฆัง ทางทิศตะวันออกติดกับ ที่ทำการเกษตร ทางทิศตะวันตกติดกับบ้านนางชู ธัญญเจริญ

วัดหนองกระทุ่ม ย้ายมา 2 ครั้ง ครั้งแรก ตั้งอยู่ที่บ้านหนองปอ หมู่ที่ 3 ต.หนองกระทุ่ม ซึ่งเป็นป่าช้าเก่าในปัจจุบัน ครั้งที่สอง ย้ายมาตั้งอยู่ที่บ้านนางแสวง โดยมีพระอาจารย์โค่ เป็นหัวหน้าสงฆ์ ในการจัดตั้งที่พักสงฆ์อยู่ประมาณ 15 ปี มีประชาชนเยอะพื้นที่ไม่พอ จึงได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่ตั้งปัจจุบัน

วัดหนองกระทุ่มได้รับอนุญาติก่อสร้างก่อน พ.ศ. 2484 และ ได้รับพระราชทาน วิถุงคามสีมาใน วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2508 และได้รับอนุญาติ จัดงานผูกพัทธสีมา เมื่อ พ.ศ. 2518 และได้ก่อสร้างถาวรวัตถุสำคัญอีกหลายอย่างในสมัยของ พระครูประคุณพัฒนกิจ (หลวงพ่อบุญ ปคุณธมฺโม) เป็นเจ้าอาวาส เช่น สร้างอุโบสถ หอสวดมนต์หลังเก่า กุฏิสงค์ เป็นต้น

และเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2524 หลวงพ่อบุญได้มรณะภาพลงและพระครูไพบูลสุวรรณสาร (หลวงพ่อดี จนฺทสโร) ได้ดำรงตำแหล่งเจ้าอาวาสสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน และได้ทำการก่อสร้างเสนาสนะ และถาวรวัตถุอีกมากมายตลอดถึง ได้สนับสนุนในการศึกษาของพระภิกษุ สามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ด้วยทำให้วัดหนองกระทุ่มนั้น มีบุคลากร ที่มีประสิทธิภาพช่วยกัน พัฒนาวัดหนองกระทุ่มให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบมาจนถึงปัจจุบัน

Gallery

Tag

บทความน่าสนใจ