Event : ปิดทองฝังลูกนิมิต ผูกสีมา ณ วัดหาดทรายแดง จ.ตราด (20-28 ม.ค 66)

กูพาไปฝากบอกงานบุญ... ปิดทองฝังลูกนิมิต ผูกสีมา ณ วัดหาดทรายแดง จ.ตราด งานนี้เพื่อนๆ จะได้ปิดทอง ลูกนิมิต กราบสักการะบูชา พระสิงห์หนึ่ง ประจำพระอุโบสถ ทำบุญพระประจำวันเกิด สักการะบูชา อธิษฐานขอพรหลวงพ่อทันใจ ,พระนเรศวรมหาราช , เทวดาอินทะกะ ,กรมหลวงชุมพรฯ (เสด็จเตี่ย)

รวมถึงในงานยังจัดเตรียมสวนสนุก เครื่องเล่น ม้าหมุน ชิงช้าสวรรค์ , ชมวิวกันแบบ 360* องศา หน้าทะเล หลังภูเขา ตลาดของกินทั้ง อาหาร เครื่องดื่ม ขบวน Food Truck และอาหารพื้นเมืองตราด เรียกได้ว่างานนี้ ได้ทำบุญ ได้ท่องเที่ยว อิ่มบุญ อิ่มใจ แถมได้ความประทับใจกลับไปตลอดทั้ง 9 วัน 9 คืน อย่างแน่นอนแล้วพบกันที่งานนะครับ

ระยะเวลาการจัดงาน วันที่ ๒๐-๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ (๙ วัน ๙ คืน)

สถานที่การจัดงาน ณ วัดหาดทรายแดง ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

รายละเอียดเพิ่มเติม ปิดทอง ฝังลูกนิมิต ผูกสีมา ณ วัดหาดทรายแดง จ.ตราด

• การทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิตได้บุญมาก เหตุผลคือ หนึ่งวัดจะจัดได้เพียงครั้งเดียว การเตรียมการก็ประกอบด้วย อุปกรณ์และสิ่งของอันเป็นมงคลมากมาย การประกอบพิธีก็จะต้องมีการสวดถอนสีมา เพื่อให้เป็นสถานที่ที่บริสุทธิ์จริงๆ พ้นจากสภาพที่อาจเคยเป็นสีมามาก่อน และสถานที่นั้นต้องได้รับพระราชทานเป็นเขตวิสุงคามสีมา เป็นสิทธิของสงฆ์แห่งวัดนั้นถูกต้องตามกฎหมาย

• เราชาวพุทธ ควรมีโอกาสร่วมบุญใหญ่ด้วยการทำบุญหรือเข้าพิธีในการฝังลูกนิมิตสักครั้งในชีวิต เพราะประเพณีในการฝังลูกนิมิตมีความเชื่อกันว่าจะได้รับอานิสงส์มากมาย

• ในการฝังลูกนิมิตมักจะใส่สมุด ดินสอ เข็ม และด้าย ลงไปในหลุมที่ฝังลูกนิมิตด้วย เพราะเชื่อว่าจะช่วยให้มีความจำดี มีปัญญาเฉียบแหลมเหมือนเข็ม และมีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเหมือนความยาวของด้าย และลูกนิมิตที่วางแต่ละลูกแต่ละทิศจะมีความหมายและมีการเชื่อมโยงมีความเป็นสิริมงคลต่างๆกันมารู้ความหมายกันดีกว่าว่าแต่ละทิศนั้นมีความหมายอย่างไรกันบ้าง

• ลูกนิมิตที่ฝังทางทิศตะวันออก หมายถึง พระอัญญาโกณฑัญญะ คือท่านผู้รู้ราตรีกาลนานมีความรู้มาก มีสติ ผ่านโลกมามาก

• ทิศตะวันออกเฉียงใต้ หมายถึงพระมหากัสสปะ ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ทรงธุดงค์คุณ

• ทิศใต้ หมายถึง พระสารีบุตร ผู้ทรงเลิศในทางปัญญา

• ทิศตะวันตกเฉียงใต้ หมายถึง พระอุบาลี ผู้เลิศในทางวินัย

• ทิศตะวันตก หมายถึงพระอานนท์ ผู้เลิศในทางพหูสูต

• ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ หมายถึงพระควัมปติ ผู้เลิศในทางลาภและรูปงาม

• ทิศเหนือ หมายถึง พระโมคัลลานะ ผู้เลิศทางฤทธิ์

• ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หมายถึงพระราหุล ผู้เลิศทางการศึกษา

• ลูกนิมิตกลางโบสถ์ หมายถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

Gallery

Tag

บทความน่าสนใจ