Event : งานปิดทองสีมาลูกนิมิต วัดถ้ำฤาษี จ.กาญจนบุรี (21-29 ม.ค 66)

กูพาไปฝากบอกงานบุญ… ปิดทองสีมาลูกนิมิต วัดถ้ำฤาษี จ.กาญจนบุรี ซึ่งวัดถ้ำมุนีนาถหรือวัดถ้ำฤาษี เป็นวัดที่เพิ่งจะสร้างมาได้ประมาณ 50 ปี จุดไฮไลท์ของที่นี่คงเป็นการมาไหว้ขอพรพ่อปู่ฤาษีซึ่งอยู่ในถ้ำที่มีหินงอกหินย้อย แล้วก็กราบไหว้พระพุทธรูปปางไสยาสน์องค์ใหญ่

ระยะเวลาการจัดงาน วันที่ 21-29 มกราคม 2566

สถานที่จัดงาน วัดถ้ำฤาษี ต.เกาะสำโรง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

Gallery

Tag

บทความน่าสนใจ