Event : งานมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม จ.เชียงใหม่ (16 ธ.ค – 2 ม.ค 66)

กูพาไปแอบบอก… งานมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม ประจำปี ๒๕๖๖ แสง สี ศิลป์ และดอกไม้งาม ที่งดงามข้ามฤดูกาล ผ่านเทคนิคสวนแสงอัจฉริยะ สร้างสวนแห่งจินตนาการที่คุณสัมผัสได้

ระยะเวลาการจัดงาน ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ∽ ๒ มกราคม ๒๕๖๖

สถานที่จัดงาน ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษา (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่)

บรรยากาศงานมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม จ.เชียงใหม่

Gallery

Tag

บทความน่าสนใจ