Event : เที่ยวงานประจำปี ปิดทองหลวงพ่อพุทธปางป่าเลไลย์ จ.นครนายก (18-19 ก.พ 66)

กูพาไปแอบบอก… เที่ยวงาน ประจำปี ปิดทองหลวงพ่อพุทธปางป่าเลไลย์ ระยะเวลาจัดงาน วันที่ ๑๘ ∽ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ส่วนสถานที่จัดงาน ณ วัดมณีวงศ์ ตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

◎ ๑๘ ก.พ. ๖๖ ลิเกคณะ กุ้ง สุทธิราช
◎ ๑๙ ก.พ. ๖๖ ลิเกคณะ ไชยา มิตรชัย

วัดมณีวงศ์ จ.นครนายก ถ้ำพญานาคใหญ่ที่สุด พระปางป่าเลไลย์องค์ใหญ่

Gallery

Tag

บทความน่าสนใจ