Event : เที่ยวงานกาชาดและงานประจำปี ๒๕๖๖ เสน่ห์กราภูงา จ.พังงา (17-26 ก.พ 66)

กูพาไปบอกงานบุญ จังหวัดพังงาและเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ขอเชิญเที่ยวงาน กาชาดและงานประจำปี ๒๕๖๖ เสน่ห์กราภูงาเมืองพังงาผาสุก โดยงานนี้จัด ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง (หลังเก่า) จังหวัดพังงา


ระยะเวลาการจัดงาน ๑๗ ∽ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
สถานที่การจัดงาน ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง (หลังเก่า) จังหวัดพังงา

บรรยากาศงานกาชาดและงานประจำปี เสน่ห์กราภูงา จ.พังงา ที่ผ่านมา

งานแถลงข่าวเปิดงานเที่ยวงานกาชาดและงานประจำปี ๒๕๖๖ เสน่ห์กราภูงาเมืองพังงา

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยนาวาตรีหญิง โนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพังงาและที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2566 โดยมีคณะกรรมการ ที่ปรึกษา สมาชิกเหล่ากาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปรายฟ้า โรงแรมเลอเอราวัณพังงา ก่อนประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ได้มอบเข็มให้กับสมาชิกสภากาดไทย 3 ราย

สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวาระเช่น การแต่งตั้งนายกเหล่ากาชาด รองนายกเหล่ากาชาด เหรัญญิก และเลขานุการ, การแต่งตั้งที่ปรึกษา, การแต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานเหล่ากาชาด, การแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการและผู้ช่วยเหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา

อีกทั้งยังรับทราบผลการปฏิบัติงานการรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ เดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน 2565 แผนรับบริจาคโลหิตเดือนธันวาคม 2565-มกราคม 2566, สรุปการประชุมแผนการจัดโลหิตในจังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 64 ที่ผ่านมา, รายงานรายได้และค่าใช้จ่ายประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2565, การสำรวจตู้รับบริจาคเงินเพื่อหารายได้ของเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ, การรับสมัครสมาชิกประจำปีงบประมาณ 2566, การลงชื่อการปฏิบัติงานและการขอเหรียญกาชาดสมนาคุณ

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาการจัดงานประจำปีและงานกาดจังหวัดพังงา ปี 2566 ซึ่งเบื้องต้นได้กำหนดจัดงานในช่วงระหว่างวันที่ 17-26 กุมภาพันธ์ 2566 ใช้ชื่องานว่า “งานประจำปีและงานกาดจังหวัดพังงา ปี 2566 เสน่ห์กราภูงา พังงาผาสุก”

โดยจะมีการจำหน่ายสลากกาชาดสมนาคุณและเพิ่มจำนวนรางวัลให้มากขึ้นกว่าทุกปี มีการเดินแฟชั่นชุดผ้าไทย การแสดงของศิลปินนักร้อง การประกวดร้องเพลงผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ภายในงานยังมีนิทรรศการจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การจำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน ของดีเมืองพังงา

และการจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด ตลอดทั้ง 10 วัน 10 คืน รวมทั้งกิจกรรมต่างๆมากมาย เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนกิจการสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดพังงาในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อน ผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มเปราะบาง และผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

Gallery

Tag

บทความน่าสนใจ

Event : เที่ยวงานแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ หลวงปู่ฤาษีนารายณ์หนองบัว จ.นครสวรรค์ (23-27 มี.ค 66)

กูพาไปชวนเที่ยวประเพณีประจำปี ๒๕๖๖ แห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ หลวงปู่ฤาษีนารายณ์หนองบัว ณ ถนนรอบเกาะลอยอำเภอห