Promotion : โปรโมชั่นแอร์เอเชีย เที่ยวโอซาก้า โตเกียว โซล เริ่มต้น 3,990 บาท(วันนี้ – 5 ก.ค.58)

ตะลุยเที่ยว ตระเวนกิน ช็อปกระจาย ที่โอซาก้า! บินตรงจากดอนเมืองสู่ โอซาก้า โตเกียว โซล เริ่มต้น 3,990 บาท

จองตั๋วได้ที่     >> http://goo.gl/J1840A <<

จองตั้งแต่วันนี้ถึง 5 ก.ค. 58 กำหนดเดินทางวันนี้ถึง 31 ม.ค. 59

10561822_927347813982808_7582630226411976941_n

หมายเหตุ

– ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า
– อาจไม่มีให้บริการในช่วงที่มีอัตราการเดินทางสูง

 

บินจาก ท่าอากาศยานบุรีรัมย์, บุรีรัมย์ ไป:

เส้นทางภายในประเทศ ราคารวมเริ่มต้น ช่วงเวลาเดินทาง โปรโมชั่นสิ้นสุด
กรุงเทพฯ – ดอนเมือง THB 590 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »

 

บินจาก ท่าอากาศยานเลย, เลย ไป:

เส้นทางภายในประเทศ ราคารวมเริ่มต้น ช่วงเวลาเดินทาง โปรโมชั่นสิ้นสุด
กรุงเทพฯ – ดอนเมือง THB 490 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »

 

บินจาก ท่าอากาศยานน่าน, น่าน ไป:

เส้นทางภายในประเทศ ราคารวมเริ่มต้น ช่วงเวลาเดินทาง โปรโมชั่นสิ้นสุด
กรุงเทพฯ – ดอนเมือง THB 590 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »

 

บินจาก ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด, ร้อยเอ็ด ไป:

เส้นทางภายในประเทศ ราคารวมเริ่มต้น ช่วงเวลาเดินทาง โปรโมชั่นสิ้นสุด
กรุงเทพฯ – ดอนเมือง THB 690 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »

 

บินจาก ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง, กรุงเทพฯ – ดอนเมือง ไป:

เส้นทางภายในประเทศ ราคารวมเริ่มต้น ช่วงเวลาเดินทาง โปรโมชั่นสิ้นสุด
บุรีรัมย์ THB 590 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
เชียงราย THB 690 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
เชียงใหม่ THB 690 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
หาดใหญ่ THB 690 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
ภูเก็ต THB 690 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
กระบี่ THB 590 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
ขอนแก่น THB 690 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
นครพนม THB 690 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
เลย THB 490 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
นราธิวาส THB 1,090 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
น่าน THB 590 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
นครศรีธรรมราช THB 690 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
พิษณุโลก THB 690 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
ร้อยเอ็ด THB 690 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
สกลนคร THB 590 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
ตรัง THB 690 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
อุบลราชธานี THB 590 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
สุราษฎร์ธานี THB 690 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
อุดรธานี THB 490 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
เส้นทางระหว่างประเทศ ราคารวมเริ่มต้น ช่วงเวลาเดินทาง โปรโมชั่นสิ้นสุด
กวางโจว THB 2,390 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
โกลกาตา THB 4,090 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
จาการ์ตา THB 2,890 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
ฉงชิ่ง THB 3,336 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
ฉางซา THB 3,274 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
บาหลี THB 2,990 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
ฮานอย THB 1,490 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
ฮ่องกง THB 2,390 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
ยะโฮร์ บาห์รู THB 1,490 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
คุนหมิง THB 2,390 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
เมดาน – กัวลานามู THB 1,990 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
กัวลาลัมเปอร์ THB 1,290 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
มัณฑะเลย์ THB 1,390 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
มาเก๊า THB 2,290 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
ปีนัง THB 1,790 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
พนมเปญ THB 1,390 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
เสียมราฐ THB 1,390 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
ย่างกุ้ง THB 890 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
โฮจิมินห์ (ไซ่ง่อน) THB 1,490 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
สิงคโปร์ THB 1,490 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
เซินเจิน THB 2,290 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
อู่ฮั่น THB 3,136 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
ซีอาน THB 4,312 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
FLY-THRU (บริการต่อเที่ยวบิน) ราคารวมเริ่มต้น ช่วงเวลาเดินทาง โปรโมชั่นสิ้นสุด
กรุงเทพฯ – ดอนเมือง ► กัวลาลัมเปอร์ ► โคตาคินาบาลู THB 2,690 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
กรุงเทพฯ – ดอนเมือง ► กัวลาลัมเปอร์ ► บรูไน THB 2,890 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
กรุงเทพฯ – ดอนเมือง ► กัวลาลัมเปอร์ ► กูชิง THB 2,790 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »

 

บินจาก ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต, ภูเก็ต ไป:

เส้นทางภายในประเทศ ราคารวมเริ่มต้น ช่วงเวลาเดินทาง โปรโมชั่นสิ้นสุด
เชียงใหม่ THB 1,090 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
กรุงเทพฯ – ดอนเมือง THB 690 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
อุดรธานี THB 1,290 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
เส้นทางระหว่างประเทศ ราคารวมเริ่มต้น ช่วงเวลาเดินทาง โปรโมชั่นสิ้นสุด
จาการ์ตา THB 2,390 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
ฮ่องกง THB 2,490 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
เมดาน – กัวลานามู THB 3,190 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
กัวลาลัมเปอร์ THB 1,390 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
สิงคโปร์ THB 1,590 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
FLY-THRU (บริการต่อเที่ยวบิน) ราคารวมเริ่มต้น ช่วงเวลาเดินทาง โปรโมชั่นสิ้นสุด
ภูเก็ต ► กรุงเทพฯ – ดอนเมือง ► เจนไน THB 4,190 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
ภูเก็ต ► กรุงเทพฯ – ดอนเมือง ► มัณฑะเลย์ THB 2,590 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
ภูเก็ต ► กรุงเทพฯ – ดอนเมือง ► มาเก๊า THB 3,490 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
ภูเก็ต ► กรุงเทพฯ – ดอนเมือง ► พนมเปญ THB 2,790 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
ภูเก็ต ► กรุงเทพฯ – ดอนเมือง ► เสียมราฐ THB 2,790 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
ภูเก็ต ► กรุงเทพฯ – ดอนเมือง ► ย่างกุ้ง THB 2,490 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
ภูเก็ต ► กรุงเทพฯ – ดอนเมือง ► โฮจิมินห์ (ไซ่ง่อน) THB 2,690 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
ภูเก็ต ► กัวลาลัมเปอร์ ► กวางโจว THB 3,590 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
ภูเก็ต ► กัวลาลัมเปอร์ ► ฉงชิ่ง THB 4,590 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
ภูเก็ต ► กัวลาลัมเปอร์ ► ปีนัง THB 2,390 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
ภูเก็ต ► กัวลาลัมเปอร์ ► เซินเจิน THB 3,490 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »

 

บินจาก ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่, เชียงใหม่ ไป:

เส้นทางภายในประเทศ ราคารวมเริ่มต้น ช่วงเวลาเดินทาง โปรโมชั่นสิ้นสุด
กรุงเทพฯ – ดอนเมือง THB 690 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
หาดใหญ่ THB 1,290 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
ภูเก็ต THB 1,090 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
กระบี่ THB 1,090 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
เส้นทางระหว่างประเทศ ราคารวมเริ่มต้น ช่วงเวลาเดินทาง โปรโมชั่นสิ้นสุด
หางโจว THB 3,290 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
ฮ่องกง THB 2,290 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
กัวลาลัมเปอร์ THB 1,790 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
มาเก๊า THB 2,990 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
FLY-THRU (บริการต่อเที่ยวบิน) ราคารวมเริ่มต้น ช่วงเวลาเดินทาง โปรโมชั่นสิ้นสุด
เชียงใหม่ ► กรุงเทพฯ – ดอนเมือง ► กวางโจว THB 3,590 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
เชียงใหม่ ► กรุงเทพฯ – ดอนเมือง ► จาการ์ตา THB 4,090 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
เชียงใหม่ ► กรุงเทพฯ – ดอนเมือง ► เมดาน – กัวลานามู THB 3,190 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
เชียงใหม่ ► กรุงเทพฯ – ดอนเมือง ► เจนไน THB 4,190 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
เชียงใหม่ ► กรุงเทพฯ – ดอนเมือง ► พนมเปญ THB 2,790 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
เชียงใหม่ ► กรุงเทพฯ – ดอนเมือง ► เสียมราฐ THB 2,790 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
เชียงใหม่ ► กรุงเทพฯ – ดอนเมือง ► ย่างกุ้ง THB 2,490 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
เชียงใหม่ ► กรุงเทพฯ – ดอนเมือง ► สิงคโปร์ THB 2,690 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
เชียงใหม่ ► กรุงเทพฯ – ดอนเมือง ► เซินเจิน THB 3,490 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
เชียงใหม่ ► กัวลาลัมเปอร์ ► ปีนัง THB 2,790 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »

 

บินจาก ท่าอากาศยานเชียงราย, เชียงราย ไป:

เส้นทางภายในประเทศ ราคารวมเริ่มต้น ช่วงเวลาเดินทาง โปรโมชั่นสิ้นสุด
กรุงเทพฯ – ดอนเมือง THB 690 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
FLY-THRU (บริการต่อเที่ยวบิน) ราคารวมเริ่มต้น ช่วงเวลาเดินทาง โปรโมชั่นสิ้นสุด
เชียงราย ► กรุงเทพฯ – ดอนเมือง ► จาการ์ตา THB 4,090 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
เชียงราย ► กรุงเทพฯ – ดอนเมือง ► ฮ่องกง THB 3,590 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
เชียงราย ► กรุงเทพฯ – ดอนเมือง ► กัวลาลัมเปอร์ THB 2,690 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
เชียงราย ► กรุงเทพฯ – ดอนเมือง ► เจนไน THB 4,190 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
เชียงราย ► กรุงเทพฯ – ดอนเมือง ► เสียมราฐ THB 2,790 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
เชียงราย ► กรุงเทพฯ – ดอนเมือง ► ย่างกุ้ง THB 2,490 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
เชียงราย ► กรุงเทพฯ – ดอนเมือง ► โฮจิมินห์ (ไซ่ง่อน) THB 2,690 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
เชียงราย ► กรุงเทพฯ – ดอนเมือง ► สิงคโปร์ THB 2,690 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
เชียงราย ► กรุงเทพฯ – ดอนเมือง ► อู่ฮั่น THB 4,390 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »

 

บินจาก ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่, หาดใหญ่ ไป:

เส้นทางภายในประเทศ ราคารวมเริ่มต้น ช่วงเวลาเดินทาง โปรโมชั่นสิ้นสุด
เชียงใหม่ THB 1,290 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
กรุงเทพฯ – ดอนเมือง THB 690 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
เส้นทางระหว่างประเทศ ราคารวมเริ่มต้น ช่วงเวลาเดินทาง โปรโมชั่นสิ้นสุด
กวางโจว THB 3,590 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
กัวลาลัมเปอร์ THB 1,290 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
FLY-THRU (บริการต่อเที่ยวบิน) ราคารวมเริ่มต้น ช่วงเวลาเดินทาง โปรโมชั่นสิ้นสุด
หาดใหญ่ ► กรุงเทพฯ – ดอนเมือง ► จาการ์ตา THB 4,090 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
หาดใหญ่ ► กรุงเทพฯ – ดอนเมือง ► ฉงชิ่ง THB 4,590 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
หาดใหญ่ ► กรุงเทพฯ – ดอนเมือง ► ฮ่องกง THB 3,590 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
หาดใหญ่ ► กรุงเทพฯ – ดอนเมือง ► เมดาน – กัวลานามู THB 3,190 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
หาดใหญ่ ► กรุงเทพฯ – ดอนเมือง ► เจนไน THB 4,190 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
หาดใหญ่ ► กรุงเทพฯ – ดอนเมือง ► มาเก๊า THB 3,490 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
หาดใหญ่ ► กรุงเทพฯ – ดอนเมือง ► พนมเปญ THB 2,790 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
หาดใหญ่ ► กรุงเทพฯ – ดอนเมือง ► เสียมราฐ THB 2,790 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
หาดใหญ่ ► กรุงเทพฯ – ดอนเมือง ► ย่างกุ้ง THB 2,490 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
หาดใหญ่ ► กรุงเทพฯ – ดอนเมือง ► โฮจิมินห์ (ไซ่ง่อน) THB 2,690 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
หาดใหญ่ ► กรุงเทพฯ – ดอนเมือง ► เซินเจิน THB 3,490 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »

 

บินจาก ท่าอากาศยานขอนแก่น, ขอนแก่น ไป:

เส้นทางภายในประเทศ ราคารวมเริ่มต้น ช่วงเวลาเดินทาง โปรโมชั่นสิ้นสุด
กรุงเทพฯ – ดอนเมือง THB 690 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »

 

บินจาก ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่, กระบี่ ไป:

เส้นทางภายในประเทศ ราคารวมเริ่มต้น ช่วงเวลาเดินทาง โปรโมชั่นสิ้นสุด
เชียงใหม่ THB 1,090 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
กรุงเทพฯ – ดอนเมือง THB 590 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
เส้นทางระหว่างประเทศ ราคารวมเริ่มต้น ช่วงเวลาเดินทาง โปรโมชั่นสิ้นสุด
กวางโจว THB 2,390 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
กัวลาลัมเปอร์ THB 990 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
สิงคโปร์ THB 990 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
FLY-THRU (บริการต่อเที่ยวบิน) ราคารวมเริ่มต้น ช่วงเวลาเดินทาง โปรโมชั่นสิ้นสุด
กระบี่ ► กรุงเทพฯ – ดอนเมือง ► จาการ์ตา THB 3,890 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
กระบี่ ► กรุงเทพฯ – ดอนเมือง ► ฉงชิ่ง THB 4,390 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
กระบี่ ► กรุงเทพฯ – ดอนเมือง ► ฮ่องกง THB 3,490 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
กระบี่ ► กรุงเทพฯ – ดอนเมือง ► เมดาน – กัวลานามู THB 3,090 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
กระบี่ ► กรุงเทพฯ – ดอนเมือง ► เจนไน THB 4,090 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
กระบี่ ► กรุงเทพฯ – ดอนเมือง ► มาเก๊า THB 3,390 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
กระบี่ ► กรุงเทพฯ – ดอนเมือง ► พนมเปญ THB 2,690 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
กระบี่ ► กรุงเทพฯ – ดอนเมือง ► เสียมราฐ THB 2,690 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
กระบี่ ► กรุงเทพฯ – ดอนเมือง ► ย่างกุ้ง THB 2,390 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
กระบี่ ► กรุงเทพฯ – ดอนเมือง ► โฮจิมินห์ (ไซ่ง่อน) THB 2,590 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
กระบี่ ► กรุงเทพฯ – ดอนเมือง ► เซินเจิน THB 3,390 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
กระบี่ ► กัวลาลัมเปอร์ ► ปีนัง THB 1,990 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »

 

บินจาก ท่าอากาศยานนครพนม, นครพนม ไป:

เส้นทางภายในประเทศ ราคารวมเริ่มต้น ช่วงเวลาเดินทาง โปรโมชั่นสิ้นสุด
กรุงเทพฯ – ดอนเมือง THB 690 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »

 

บินจาก ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช, นครศรีธรรมราช ไป:

เส้นทางภายในประเทศ ราคารวมเริ่มต้น ช่วงเวลาเดินทาง โปรโมชั่นสิ้นสุด
กรุงเทพฯ – ดอนเมือง THB 690 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »

 

บินจาก ท่าอากาศยานนราธิวาส, นราธิวาส ไป:

เส้นทางภายในประเทศ ราคารวมเริ่มต้น ช่วงเวลาเดินทาง โปรโมชั่นสิ้นสุด
กรุงเทพฯ – ดอนเมือง THB 1,090 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »

 

บินจาก ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา, พัทยา ไป:

เส้นทางระหว่างประเทศ ราคารวมเริ่มต้น ช่วงเวลาเดินทาง โปรโมชั่นสิ้นสุด
กัวลาลัมเปอร์ THB 1,190 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »

 

บินจาก ท่าอากาศยานพิษณุโลก, พิษณุโลก ไป:

เส้นทางภายในประเทศ ราคารวมเริ่มต้น ช่วงเวลาเดินทาง โปรโมชั่นสิ้นสุด
กรุงเทพฯ – ดอนเมือง THB 690 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »

 

บินจาก ท่าอากาศยานสกลนคร, สกลนคร ไป:

เส้นทางภายในประเทศ ราคารวมเริ่มต้น ช่วงเวลาเดินทาง โปรโมชั่นสิ้นสุด
กรุงเทพฯ – ดอนเมือง THB 590 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »

 

บินจาก ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี, สุราษฎร์ธานี ไป:

เส้นทางภายในประเทศ ราคารวมเริ่มต้น ช่วงเวลาเดินทาง โปรโมชั่นสิ้นสุด
กรุงเทพฯ – ดอนเมือง THB 690 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
เส้นทางระหว่างประเทศ ราคารวมเริ่มต้น ช่วงเวลาเดินทาง โปรโมชั่นสิ้นสุด
กัวลาลัมเปอร์ THB 790 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
FLY-THRU (บริการต่อเที่ยวบิน) ราคารวมเริ่มต้น ช่วงเวลาเดินทาง โปรโมชั่นสิ้นสุด
สุราษฎร์ธานี ► กัวลาลัมเปอร์ ► ฉงชิ่ง THB 4,290 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »

 

บินจาก ท่าอากาศยานอุบลราชธานี, อุบลราชธานี ไป:

เส้นทางภายในประเทศ ราคารวมเริ่มต้น ช่วงเวลาเดินทาง โปรโมชั่นสิ้นสุด
กรุงเทพฯ – ดอนเมือง THB 590 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »

 

บินจาก ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี, อุดรธานี ไป:

เส้นทางภายในประเทศ ราคารวมเริ่มต้น ช่วงเวลาเดินทาง โปรโมชั่นสิ้นสุด
กรุงเทพฯ – ดอนเมือง THB 490 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »
ภูเก็ต THB 1,290 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »

 

บินจาก ท่าอากาศยานตรัง, ตรัง ไป:

เส้นทางภายในประเทศ ราคารวมเริ่มต้น ช่วงเวลาเดินทาง โปรโมชั่นสิ้นสุด
กรุงเทพฯ – ดอนเมือง THB 690 23 มิถุนายน 2558 – 31 มกราคม 2559 5 กรกฎาคม 2558 จองด่วน »

 

 

Gallery

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print

บทความน่าสนใจ

Scroll Up