Event : งานเจ้าพ่อพญาแล จ.ชัยภูมิ (12-20 ม.ค 66)

กูพาไปบอกงาน…จังหวัดชัยภูมิ ขอเชิญเที่ยว งานเจ้าพ่อพญาแล จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี ๒๕๖๖ ระยะเวลาจัดงาน ๑๒ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ โดยงานนี้จัด ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

◎ ๑๒ ม.ค. ๖๖ ประกวด รำวงมหาดไทย เพื่อคนไทย
◎ ๑๓ ม.ค. ๖๖ เดินแบบผ้าไทยการกุศล
◎ ๑๔ ม.ค. ๖๖ การศิลปวัฒนธรรม
◎ ๑๕ ม.ค. ๖๖ การแสดงศิลปวัฒนธรรม
◎ ๑๖ ม.ค. ๖๖ ประกวดร้องเพลง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น
◎ ๑๗ ม.ค. ๖๖ เนสกาแฟ ศรีนคร
◎ ๑๘ ม.ค. ๖๖ ไททศมิตร
◎ ๑๙ ม.ค. ๖๖ เอ มหาหิงค์
◎ ๒๐ ม.ค. ๖๖ เสก โลโซ

ระยะเวลาจัดงาน ๑๒ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖

งานเจ้าพ่อพญาแลจัด ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

Gallery

Tag

บทความน่าสนใจ