Event : สืบสานตำนานเมืองลุ่มภู งานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.หนองบัวลำภู (18-27 ม.ค 66)

กูพาไปฝากบอก… เชิญร่วมสืบสานตำนานเมืองลุ่มภู งานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่จัดงาน ๑๘ ∽ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖

สถานที่จัดงาน ณ บริเวณสนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดหนองบัวลำภู

พิกัดการเดินทาง : https://goo.gl/maps/aoNoqAmqyBtRH5v38

สักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชมบขวนแห่และพิธีบวงสรวงของกลุ่มสตรีหนองบัว ๒,๕๐๐ คน นิทรรศการ และ การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นเมือง หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ชมการประกวดสาวงามหนองบัวลำภู ประกวดร้องเพลง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ผู้นำชุมชน สวนสนุกชุดใหญ่ หมอลำ ดนตรี คอนเสิร์ต

◎ ๑๘ ม.ค. ๖๕ โชค รถแห่

◎ ๑๙ ม.ค. ๖๕ ไททศมิตร

◎ ๒๐ ม.ค. ๖๕ ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

◎ ๒๑ ม.ค. ๖๕ Diamond & Younggu & Youngohm

◎ ๒๒ ม.ค. ๖๕ แอน อรดี

◎ ๒๓ ม.ค. ๖๕ เนสกาแฟ ศรีนคร

◎ ๒๔ ม.ค. ๖๕ ประถมบันเทิงศิลป์

◎ ๒๕ ม.ค. ๖๕ วงเก๋าซึม & วงไม้เลื้อย

◎ ๒๖ ม.ค. ๖๕ 1Mill & Fiixd

◎ ๒๗ ม.ค. ๖๕ เจน รถแห่

Gallery

Tag

บทความน่าสนใจ