มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ผู้นำแห่งเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์

มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตคุณภาพ ทั้งด้านวิชาการและทักษะในการปฏิบัติ สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
“ระบบอุตสาหกรรมใหม่ ต้องทำน้อยได้มาก อย่างคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้ทำหลักสูตรบูรณาการข้ามศาสตร์ พัฒนาคนควบคู่กับการทำงาน ปลูกฝัง ให้เป็นทั้งผู้เล่น ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ”
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ : 0 2287 9600 ต่อ 2105 หรือ https://www.rmutk.ac.th/

Gallery

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print

บทความน่าสนใจ

พม.เตือนภัย!

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ห่วงใยเตือนภัยขบวนการค้ามนุษย์ออนไลน์ หากคุณ พบเห็นเบาะแสหรื

Scroll Up