กรมการท่องเที่ยวจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวเข้าสู่มาตรฐาน ผ่านระบบออนไลน์ หัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพธุรกิจนำเที่ยว สร้างโอกาสฝ่าวิกฤตโควิด 19”

เมื่อวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานเปิด การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวเข้าสู่มาตรฐาน ผ่านระบบออนไลน์ หัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพธุรกิจนำเที่ยว สร้างโอกาสฝ่าวิกฤตโควิด 19” โดยมี ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ รวมถึงผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ร่วมการอบรมฯ ผ่านระบบออนไลน์ รวมจำนวน 500 คน

 

ซึ่งการอบรมฯ ในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนำเที่ยว ในการเข้าสู่มาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนำเที่ยว
  2. เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยสำหรับนักท่องเที่ยว และมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยว รองรับการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว ตามนโยบายของรัฐบาล
  3. สร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในการป้องกันโรคโควิด 19
  4. สร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการที่มีมาตรฐานของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ให้กับนักท่องเที่ยวเมื่อมีการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว

 

Gallery

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print

บทความน่าสนใจ

พม.เตือนภัย!

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ห่วงใยเตือนภัยขบวนการค้ามนุษย์ออนไลน์ หากคุณ พบเห็นเบาะแสหรื

Scroll Up