กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สมุนไพรและกัญชา”

ซึ่งกิจกรรมภายในงานมีการปาฐกถา เรื่อง “โอกาสและอนาคตการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยสมุนไพรและภูมิปัญญาไทย” โดย ดร.วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เที่ยวไร่กัญชา” จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม รักจังฟาร์มวังน้ำเขียว และกิจกรรมระดมความคิดจากประเด็นปัญหาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกัญชาและการท่องเที่ยวสมุนไพร โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.00 ณ ห้องประชุมกองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ อาคาร 3 ชั้น 3 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 149 5609

Gallery

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print

บทความน่าสนใจ

พม.เตือนภัย!

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ห่วงใยเตือนภัยขบวนการค้ามนุษย์ออนไลน์ หากคุณ พบเห็นเบาะแสหรื

Scroll Up