สำนักงานกิจการยุติธรรม จับมือ กรมประชาสัมพันธ์ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เผยแพร่สื่อเสียง “กฎหมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ” เสริมสร้างการรับรู้กฎหมายให้ประชาชนในพื้นที่

สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เปิดตัวสื่อเสียงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สารคดีวิทยุ ชุด “กฎมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ” จำนวน 365 ตอน ซึ่งหวังเป็นเครื่องมือที่จะสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมาย และรับรู้ช่องทางการให้บริการของกระทรวงยุติธรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมเกราะป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อจากการไม่รู้กฎหมาย นำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมทางสังคมตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาล

พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เปิดเผยว่า สำนักงานกิจการยุติธรรมได้ดำเนินการด้านการส่งเสริมการสร้างการรับรู้กฎหมายให้กับประชาชน ผ่านการจัดทำสื่อต่าง ๆ โดยถอดเนื้อหาความรู้กฎหมายนำเสนอผ่านรูปภาพและภาษาที่เข้าใจได้ง่าย ในรูปแบบอินโฟกราฟิก โมชันกราฟิก วิดีโอ บทความ เป็นต้น เผยแพร่ผ่านทางช่องทางออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ยูทูป เว็บไซต์ เป็นต้น รวมถึงสื่อออฟไลน์ เช่น สมุดภาพอินโฟกราฟิกกฎหมาย เกมจับคนผิด เป็นต้น และในปีนี้ทางสำนักงานได้จัดทำสื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม “กฎหมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ” จำนวน 365 ตอน (ความยาวตอนละ 2 นาที) เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับรู้กฎหมายแก่ประชาชนให้ครอบคลุมมากขึ้นในหลายพื้นที่มากขึ้น โดยเฉพาะประชาชนที่ไม่สามารถไม่ถึงสื่อโซเซียลมีเดีย/ออนไลน์ และกลุ่มประชาชนที่นิยมรับฟังข่าวสารจากวิทยุกระจายเสียงหรือหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน รวมถึงผู้ที่บกพร่องทางสายตา โดยเสนอผ่านกรอบเนื้อหากฎหมายฯ เรื่องราวที่มักเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันหรือเรื่องที่ประชาชนควรรู้ รวมถึงช่องทางการความช่วยเหลือจากบริการทางภาครัฐ เช่น หากต้องการปรึกษาปัญหากฎหมาย สามารถโทรสายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77 หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ เป็นต้น

พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า กฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ประชาชนต้องเรียนรู้ แต่บางครั้งประชาชนทำผิดเพราะไม่รู้กฎหมาย ทางกรมประชาสัมพันธ์เห็นถึงความสำคัญ ในการส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้กฎหมาย ผ่านสื่อในรูปแบบที่สั้นและเข้าใจง่าย โดยจะร่วมดำเนินการเผยแพร่สื่อเสียงดังกล่าวให้เข้าถึงพี่น้องประชาชน ผ่านช่องทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ของกรมประชาสัมพันธ์ ทั้งระบบเอเอ็มและเอฟเอ็ม รวมจำนวน 104 สถานีทั่วประเทศ โดยเปิดหมุนเวียนในรายการของแต่ละสถานี เพื่อให้ประชาชนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปกป้องตนเองจากความไม่รู้กฎหมายได้

นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า บทบาทของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหลักๆ คือการสนับสนุนส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้บริการประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกด้าน และการที่สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินการจัดทำสื่อความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม “กฎหมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ” เป็นสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในชีวิตประจำวัน ช่วยลดข้อพิพาทในชุมชนได้ ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะนำไปเผยแพร่ให้กับพี่น้องประชาชน ผ่านหอกระจายข่าวและเสียงตามสายในชุมชนทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจในเรื่องกฏหมายและกระบวนการยุติธรรมมากยิ่งขึ้น

สำหรับผู้ที่สนใจรับฟัง “กฎหมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ” ทั้ง 365 ตอน สามารถเข้ารับฟังได้ที่เว็บไซต์คลังความรู้กฎหมาย www.justicechannel.org หรือชุมชนและหน่วยงานที่สนใจขอรับไฟล์เสียง สามารถติดต่อขอรับได้ที่ Facebook Fanpage สำนักงานกิจการยุติธรรม หรือ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ

Gallery

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print

บทความน่าสนใจ

มทร.กรุงเทพ จับมือ กิจการค้าร่วม สร้างโรงพยาบาลและโรงแรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ

                เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564  นายสมพร ปิยะพันธ์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโลยีรา

ททท.ฉะเชิงเทรา ชวนคนไทยเที่ยวทิพย์ ไปกับแหล่งท่องเที่ยว อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานฉะเชิงเทรา ขอเชิญเที่ยวทิพย์และไปพักผ่อนหย่อนใจ กลางธรรมชาติ ที่ว

Scroll Up