ขอสนับสนุนพื้นที่สื่อบริจาคออนไลน์ในโซเชียลหรือแพลตฟอร์มของหน่วยงาน

เชิญชวนรวมแบ่งปันพื้นที่ในหน่วยงาน หน้าร้าน หรือพื้นที่ใน Website Page Facebook ของทางบริษัท
และเชิญชวนให้พนักงาน หรือลูกค้า ร่วมกันทำบุญโดยการสแกนบริจาคออนไลน์ ตาม OR Code ด้านล่าง
เงินทำบุญของท่านจะนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลเด็กและครอบครัวที่ถูกกระทำความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ในการดูแลของมูลนิธิฯ

มูลนิธิเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 570 ของประกาศกระทรวงการคลัง ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

” หวังว่าจะได้รับการสนับสนุนพื้นที่ลงฟรีของทางบริษัท”
” ขอบพระคุณที่คุณและองค์กรมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมเอื้ออาทรสำหรับเด็ก มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก “

Gallery

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print

บทความน่าสนใจ

พม.เตือนภัย!

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ห่วงใยเตือนภัยขบวนการค้ามนุษย์ออนไลน์ หากคุณ พบเห็นเบาะแสหรื

Scroll Up