Event : เที่ยวงานวันผลไม้ของดีอำเภอทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี (วันที่ 3-5 ก.ค. 58)

มาแล้ว งานผลไม้ที่หลายคนรอคอย … ททท.สำนักงานกาญจนบุรี  ขอชวนไปเที่ยวชิมอิ่มอร่อย ในงาน “วันผลไม้ของดีอำเภอทองผาภูมิ” 3-5 ก.ค. นี้  ที่เขื่อนวชิราลงกรณ์

KK1

นายอิสสระพงษ์ แทนศิริ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานกาญจนบุรี เปิดเผยว่า อำเภอทองผาภูมิ ร่วมกับ เขื่อนวชิราลงกรณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และเกษตรกรชาวสวนผลไม้ กำหนดจัดงาน “วันผลไม้ของดีอำเภอทองผาภูมิ และสืบสานประเพณีลานบ้าน ลานวัฒนธรรม ประจำปี 2558″  ขึ้น ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.00 น.  ณ บริเวณลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ภายในเขื่อนวชิราลงกรณ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี  

KK3

เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่ผลผลิตด้านผลไม้ที่มีชื่อเสียงของอำเภอทองผาภูมิ และเพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จัก และเดินทางมาท่องเที่ยวอำเภอทองผาภูมิเพิ่มมากขึ้น

KK2

ภายในงานมีการจำหน่ายผลไม้ชั้นดี รสชาติอร่อย ที่ขึ้นชื่อของ อ.ทองผาภูมิ อาทิ ทุเรียน เงาะทองผาภูมิ ส้มโอ มังคุด มะไฟ ลองกอง กล้วย สะตอ ฯลฯ  ซึ่งทั้งหมดปลูกได้ผลดีในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ  และยังมีการประกวดผลไม้ การจำหน่ายผักปลอดสาร, พันธุ์ไม้พื้นเมือง, สินค้า OTOP ชื่อดัง, การประกวดขบวนรถผลไม้ของแต่ละตำบล รวมถึงการแสดงประกอบแสงเสียงเกี่ยวกับประวัติ อ.ทองผาภูมิ ให้นักท่องเที่ยวได้ชมทุกคืน

KK4

นักท่องเที่ยวที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ที่ทำการปกครองอำเภอทองผาภูมิ โทร. 034 599745 สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ โทร. 034 599482 และ ททท. สำนักงานกาญจนบุรี โทร. 034 511200 หรือ 034 512500 ได้ทุกวันในเวลาราชการ

Gallery

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print

บทความน่าสนใจ

Scroll Up