ไทยสมายล์ประกาศเพิ่มเที่ยวบินใน 3 เส้นทาง กระบี่ อุดรธานี และอุบลราชธานี

ไทยสมายล์ ประกาศเพิ่มเที่ยวบินใน 3 เส้นทาง กระบี่ อุดรธานี และอุบลราชธานี
เพิ่มความสะดวกสบายในการเลือกเวลาเดินทางให้แก่ผู้โดยสารมากยิ่งขึ้น
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – กระบี่ 4 เที่ยวบินต่อวัน เริ่ม 24 ก.ค. – 31 ส.ค.นี้
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – อุดรธานี 5 เที่ยวบินต่อวัน ทุกวันพฤหัสบดีวันที่ 27 ก.ค. – 28 ก.ย.นี้
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – อุบลราชธานี 4 เที่ยวบินต่อวัน ทุกวันศุกร์วันที่ 28 ก.ค.-29 ก.ย.นี้

สายการบินไทยสมายล์ประกาศเพิ่มเที่ยวบินใน 3 เส้นทางภายในประเทศ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเลือกเวลาเดินทางให้แก่ผู้โดยสาร และยังตอบรับกับปริมาณความต้องการจากผู้โดยสารที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนี้

Increase Flight KBV 1
เส้นทางกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – กระบี่ เพิ่มเที่ยวบินเป็น 4 เที่ยวบินต่อวัน เที่ยวบินใหม่ได้แก่
เที่ยวบิน WE241 (08.00-09.20)
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – กระบี่ และเที่ยวบิน WE242 (10.10-11.30) กระบี่ –
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2560

Increase Flight UBP 1
เส้นทางกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – อุดรธานี เพิ่มเที่ยวบินเป็น 5 เที่ยวบินต่อวัน เที่ยวบินใหม่ได้แก่
เที่ยวบิน WE014 (06.40-07.45)
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – อุดรธานี และ เที่ยวบิน WE015 (08.15-09.20)
อุดรธานี – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) ให้บริการเฉพาะวันพฤหัสบดี ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม – 28 กันยายน 2560

Increase Flight UTH 1
เส้นทางกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – อุบลราชธานี เพิ่มเที่ยวบินเป็น 4 เที่ยวบินต่อวัน เที่ยวบินใหม่ได้แก่
เที่ยวบิน WE030 (16.10-17.15)
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – อุบลราชธานี และ เที่ยวบิน WE031(18.05-19.10)
อุบลราชธานี – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ )ให้บริการเฉพาะวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม – 29 กันยายน 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองบัตรโดยสารได้ที่ www.thaismileair.com
Smile Call Center 1181 หรือ 02-118-8888

Gallery

Tag

บทความน่าสนใจ