สิทธิพิเศษสำหรับ PTT Blue Card แลกรับบัตรเข้าชม เพลงรักของดี้ ดนตรีของแต๋ง

GetImage2

สิทธิพิเศษสำหรับ PTT Blue Card
สะสมคะแนนในบัตร ครบ 1,500 คะแนน แลกรับบัตรเข้าชม คอนเสิร์ต MAGIC MOMENT CONCERT เพลงรักของดี้ ดนตรีของแต๋ง มูลค่า 5,000 บาท 2 ที่นั่ง

ลงทะเบียนสมัคร 18 – 25 เมษายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในวันที่ 26 เมษายน 2560 ทาง www.pttbluecard.com

1,500 Blue Points
วันที่จัดกิจกรรม : 06 พ.ค. 60
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (เพลนารีฮอล 2,3)

—————————————

เงื่อนไข

1.ลงทะเบียนลุ้นเป็นผู้โชคดีระหว่างวันที่ 18 – 25 เมษายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจำนวน 40 ท่าน (สำรอง 10 ท่าน) ในวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลาประมาณ 16.00 น. ทาง www.pttbluecard.com
2.สมาชิกผู้โชคดีจะได้รับบัตรเข้าชม คอนเสิร์ต “MAGIC MOMENT CONCERT เพลงรักของดี้ ดนตรีของแต๋ง” วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560 จำนวน 2 ใบ
3.จัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560 ลงทะเบียนรับบัตรเวลา 16.00 – 18.00 น. เข้าชมคอนเสิร์ตเวลา 19.00 น. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (เพลนารีฮอล 2,3)
4.สมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องเป็นสมาชิก PTT Blue Card ที่ได้รับบัตรสมาชิกเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
5.สมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องใช้คะแนนสะสม Blue Point จำนวน 1,500 คะแนน เพื่อรับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
6.สมาชิกที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม ยินยอมที่จะให้ PTT Blue Card ดำเนินการหักคะแนนสะสม Blue Point จำนวน 1,500 คะแนน ทันทีที่ประกาศรายชื่อ (ผู้ไม่มีรายชื่อเป็นผู้โชคดีไม่ถูกหักคะแนน)
7.วิธีการคัดเลือกผู้โชคดีใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการสุ่มสมาชิกผู้โชคดีเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม และการตัดสินของทีมผู้จัดงานถือเป็นที่สิ้นสุด
8.สมาชิกสามารถแจ้งสละสิทธิ์ได้ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00 น. ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-537-1090 สมาชิกที่แจ้งสละสิทธิ์หลังเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถขอคืนคะแนนได้
9.สมาชิกผู้โชคดีต้องนำบัตรประชาชนและบัตร PTT Blue Card ที่มีชื่อตรงกันมาเป็นหลักฐานในการลงทะเบียนในวันที่จัดกิจกรรม เพื่อรับบัตรเข้าชม ณ บูท PTT Blue Card
10.สมาชิกที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
11.ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ใดๆ ของกิจกรรมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. : 1365
Email : pttbluecardteam@pttplc.com

ที่มา : https://www.pttbluecard.com

Gallery

Tag

บทความน่าสนใจ